Menu

Casa, Era i Paller

Cal Pesolet està documentada des del s.XVIII. Va quedar abandonada cap als ’70 i des de l’any 1999 torna a tenir vida. La casa està orientada a sud, on hi té la gran façana amb les entrades i finestres. Les parets nord, gairebé sense obertures, queden protegides ja que estan mig soterrades aprofitant el desnivell del terreny. Té l’estructura típica de casa agrícola i ramadera: un portal que dóna accés a l’era, el paller i l’habitatge, amb planta baixa on hi havia les corts, primera planta i segona per a la vivenda. Avui les parets de pedra (de 40cm d’ample) i la coberta són les originals i s’han rehabilitat els interiors.

Cal Pesolet escalfa l’aigua i els radiadors amb plaques solars i una caldera de biomassa. I l’electricitat, gràcies a la cooperativa d’energies renovables Som Energia.

Aquí podeu viure en una casa autèntica de muntanya i fer-ho minimitzant la petjada ambiental!